Privacybeleid

Titel document: Privacyverklaring
Proceseigenaar: RRN
Auteur: RRN
Status: definitief
Versie: 2.0
Ingangsdatum: 01-09-2023
Evaluatiedatum: ntb

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG in werking getreden. Met deze nieuwe wetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Wij hebben ons privacybeleid vernieuwd, zodat we aan de nieuwe privacyregels voldoen. Daarmee zijn uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. De
privacywetgeving geeft personen het recht om een organisatie te vragen hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.

Verbeta, officiële naam bij de Kamer van Koophandel is Lean Instituut @Verbeeten B.V., hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemeen

Verbeta verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen, door het invullen van formulieren op onze website, gegevens aan te leveren voor het opstellen van een overeenkomst of door gegevens aan te leveren voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met een bedrijf waar we geen verwerkersovereenkomst mee hebben.

Trainingen

Bij afname van een training van Verbeta is het noodzakelijk om u vooraf toegang te verschaffen tot ons online leerplatform Guida en trainingsmaterialen toe te sturen voorafgaand aan de opleiding. De grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens is de noodzakelijkheid om de overeenkomst tussen u en Verbeta uit te voeren. Het gaat hierbij om gebruik van:

  • E-mailadres: voor de toegang tot het leerplatform Guida en het sturen van een uitnodigingsmail.
  • Werkadres: noodzakelijk voor het verzenden van de trainingsmaterialen. Verbeta heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst opgesteld met Hollandridderkerk groep in februari 2021.

Social Media

Verbeta registreert gesprekken van haar social mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via onze social mediakanalen.

Referenties op onze website

Uw referentie op onze website wordt alleen geplaatst na uw schriftelijke toestemming. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.

Gegevensintegriteit en beveiliging

Verbeta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is volgens de huidige technologische en wettelijke standaarden. Onze medewerkers hebben allen een verklaring van geheimhouding ondertekend.

Termijn opslaan persoonlijke gegevens

Verbeta behoudt persoonsgegevens tot 2 jaar na het einde van de dienst, waarbij alle persoonsgegevens na deze periode worden vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te krijgen of uw gegevens wilt corrigeren of verwijderen, als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar het emailadres wat u kunt vinden op de website verbeta.nl. Ook uw referentie op onze website zullen we op uw verzoek verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld. Wij zullen uw eventuele andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Cookies

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt deze op elke gewenst moment zelf verwijderen. Kijk voor meer informatie over het verwijderen van de cookies van uw webbrowser in de instellingen of handleiding van uw webbrowser. Indien u de cookies verwijderd heeft kan het zijn dat bepaalde websites opnieuw voorkeuren aan u vragen of dat u opnieuw in moet loggen.

Belangrijk: ook bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

Welke cookies worden geplaatst?

Om onze website goed te kunnen laten functioneren en om gegevens omtrent bezoekers vast te leggen plaatst Verbeta analytische cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Indien u cookies uitzet dan kan het zijn dat sommige functionaliteiten op de website niet meer naar behoren werken. Kijk voor deze instellingen in de gebruikshandleiding van uw browser.

Nog vragen?

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken en mogelijkheden verkennen?

Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.