Samenwerking in de jeugdzorg in Zuidoost-Brabant: ‘Binnen de kaders, buiten de lijntjes kleuren’

In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd worden diverse trends beschreven die ook herkenbaar zijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is sterk gestegen, evenals de uitgaven die sinds 2015 met 50% zijn toegenomen. Hoewel er meer jeugdhulpaanbieders zijn bijgekomen, groeien op sommige plekken ook de wachtlijsten, met wisselende oorzaken. Er is sprake van overmatige marktwerking en hoge administratieve lasten, wat leidt tot een onoverzichtelijk zorglandschap en onvoldoende zorg voor de meest kwetsbare kinderen.

In Zuidoost-Brabant zijn sinds 2022 twee inkoopregio’s verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg: ‘Samen voor Jeugd’ (SvJ) en ‘Een 10 voor de Jeugd’ (10vdJ). Beide regio’s werken actief aan het aanpakken van de uitdagingen in de jeugdzorg. Hoewel er al vooruitgang is geboekt, blijft er ruimte voor verdere verbetering.

Over dit onderzoek

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking binnen de regio’s SvJ en 10vdJ. Wat gaat er goed? En waar liggen mogelijkheden tot verdere verbetering?
Inzicht in de huidige samenwerking is verkregen via:
• literatuuronderzoek
• interviews met organisaties actief in Zuidoost-Brabant
• interviews met organisaties buiten Zuidoost-Brabant.

Dit onderzoek is uitgevoerd ter gelegenheid van het afscheid van Gerda Huijbregts als bestuurder van Combinatie Jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd door Verbeta en mede mogelijk gemaakt door Stichting Toon van Rixtelfonds.

Veel dank aan deelnemende partijen, onder andere: Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, ‘Samen voor Jeugd’, ‘Een 10 voor de Jeugd’, Aloysius Stichting, Atalenta, Combinatie Jeugdzorg, GGD Brabant-Zuidoost, GGzE, Jeugdautoriteit, Jeugdbescherming Brabant, Koraal, LEV Helmond, Levvel, Lunet, Met Siem, OOG psychologen, Sterk Huis, SWV Helmond-de Peel, en Veilig Thuis Oost-Brabant.

Wilt u meer weten? Het volledige onderzoek vindt u hieronder!

Nog vragen?

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken en mogelijkheden verkennen?

Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.